Contactgegevens Befoam

Wilt u meer weten over een vrijblijvend bezoek aan een clubavond, over de contributie, onze actieve fotoclub, het jaarprogramma of vrijetijdsfotografie in het algemeen?


Stuur gerust een e-mail

info@befoam.nl 


   BEFOAM: DAT HOUDT SCHERP


Dirk Otten                  Voorzitter
Harm-Jan Stiepel        Penningmeester / secretaris
Marianne Dekker        Bestuurslid


BeFoAm is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur fotografen Verenigingen BNAFV
MarteM