FMDV 2021

De Foto Manifestatie Drenthe-Vechtdal (FMDV)  is een foto wedstrijd die bij toerbeurt door een van de clubs binnen de Afdeling 03. Zoals het nu lijkt zal de volgende FMDV worden georganiseerd voor BeFoAm in 2021.